Αρχείο άρθρων για κατηγορία 'ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ'

Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 30/2004

Δημοσιευμένο από:

Αρ.Πρωτ. Δ17α/07/116/ΦΝ 294 Αθήνα, 22-11-2004
ΘΕΜΑ: Τήρηση προθεσμιών για την έγκριση λογαριασμών, ΑΠΕ και ΠΚΤΜΝΕ στην εκτέλεση των δημοσίων έργων.


Σας κοινοποιούμε την απόφαση αρ. 8/22.9.04 του Ανωτάτου Ειδικού
Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.) η οποία ερμηνεύοντας τις διατάξεις του άρθρου 7
παρ. 1 του ν.δ. 1266/72 (στα πλαίσια άρσης αμφισβήτησης που
δημιούργησαν αντίθετες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και του
Αρείου Πάγου) δέχτηκε ότι "….Η διευθύνουσα υπηρεσία υποχρεούται μέσα
σε ένα μήνα από την υποβολή εκ μέρους του αναδόχου του ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ →
0
ΣΕΛΙΔΑ 28 ΑΠΟ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 28 ΣΕΛΙΔΕΣ «...10202425262728