Αρχείο άρθρων συντάκτη

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Δημοσιευμένο από:

Σας γνωρίζουμε ότι η Γραμματεία του Συλλόγου θα παραμείνει κλειστή από Πέμπτη 05/04/2018 έως και Τετάρτη 11/04/2018.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ →
0

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Π.

Δημοσιευμένο από:

Αξιότιμα Μέλη,

 

Βάσει του Άρθρου των διακηρύξεων που απαιτεί την έκδοση πιστοποιητικού από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων του ΣΕΠΕ και δεδομένου ότι προς το παρόν δεν είναι δυνατό να υλοποιηθεί καθώς είναι προς ολοκλήρωση η διαδικασία υλοποίησης σχετικής λειτουργικότητας ΟΠΣ-ΣΕΠΕ, σας γνωρίζουμε ότι οι διατάξεις της παρ. 2 του αρ. 80 του Ν. 4412/2016 προβλέπουν αντικατάσταση του πιστοποιητικού με ένορκη βεβαίωση.

Η ένορκη βεβαίωση χορηγείται από συμβολαιογράφο με κόστος 60€. Αντί αυτού, το Πρωτοδικείο δίνει την δυνατότητα να ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ →
0

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΚΕΨΗΣ ΦΟΡΕΩΝ

Δημοσιευμένο από:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΚΕΨΗΣ ΦΟΡΕΩΝ

Παρακαλώ όπως βρείτε συνημμένο το Δελτίο Τύπου και φωτογραφικό υλικό σχετικά με την πραγματοποίηση σύσκεψης Φορέων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ →
0

Δημοσιευμένο από:

Περίληψη διακήρυξης για τη διενέργεια του διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση Εγκαταστάσεων Αγκυροβολίου στο ΑΔ Αράξου»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ →
0

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Δημοσιευμένο από:

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΣΠΕΔΕΠ – ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ →
0

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Π ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Δημοσιευμένο από:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ –  ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Π ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Παρακαλώ όπως βρείτε συνημμένο το Δελτίο Τύπου και φωτογραφικό υλικό σχετικά με την συνάντηση Μελών του Συνδέσμου μας με τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Δημήτρη Παπαδημητρίου.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ →
0